Image description
Bildbeskrivning

Medlem i Fastighetsägarföreningen

Telefon     040 300080

BSAE Invest AB

Bildbeskrivning

Fastigheter

Image description

Förvaltning av fastigheter

I våra hus finns all modern komfort.
De idylliska trädgårdarna är trivsamma och skyddande oaser mitt i stadsvimlet.

Skog

Image description

Förvaltning av skog. 
Skogsförvalning innebär att vårda ett arv från våra förfäder inför framtiden.
Vi vill bibehålla den goda miljön och ge möjligheter till en vackrare skog, välskötta bestånd och framtida jakt.

Jordbruk

Image description

De grödor som är vanligast att odla är olika spannmål.
Svenskt jordbruk är känt för att bedrivas med omsorg.
Det som odlas här har lägst halter av skadliga gifter och håller en hög kvalitet.